ΚΑΒΑΛΑ

Κάριανη-Οινοποιείο
Χατζηγεωργίου βασίλειος (παραγωγός)
ΤΗΛ 69 7643 8232

 

ΑΘΗΝΑ

Κεντρικά γραφεία Αττικής _Καρέα 09
Στέργιος Τεκερίδης (υπεύθυνος πωλήσεων) .
ΤΗΛ 69 5822 5422

Η ομάδα
επικοινωνίας μας
ΜΠΙΜΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΕΚΕΡΙΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ