ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΝΩΝ

Τύποι οίνων
Λευκός
Ροζέ
Ερυθρός

Περιεκτικότητα σε σάκχαρα
Η γλυκύτητα του κρασιού οφείλεται στα σάκχαρα που παραμένουν αζύμωτα όταν τελειώσει η αλκοολική ζύμωση η οποία μπορεί να σταματήσει με την προσθήκη οινοπνεύματος.
Επίπεδα:
Ξηρός
Ημίξηρος
Ημίγλυκος
Γλυκός

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΝΩΝ

ΠΟΠ και ΠΓΕ
1.Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης
2.Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη

Comments are closed